Casual Dating

Una relació casual de vegades es coneix com a "no strings attached” relació.

Casual dating o un relació casual és una relació física i emocional entre dues persones que poden tenir relacions sexuals casuals o quasi sexuals sense necessàriament exigir ni esperar els compromisos addicionals d’una relació romàntica més formal. Els motius de les relacions casuals varien. Hi ha diferències culturals i de gènere significatives en l’acceptació i l’amplitud de les relacions ocasionals, així com en els lamentaments sobre l’acció / inacció en aquestes relacions.

Casual Dating

Casual dating pot ser a temps parcial o per un temps limitat. Pot comportar o no l'exclusivitat del soci. En cada cas, el domini de la relació en la vida dels implicats s'està limitant voluntàriament, i normalment hi ha la sensació que la relació només es vol perdurar mentre ambdues parts ho desitgin. Les relacions casuals de vegades inclouen suport mutu, afecte i gaudi, que sustenten altres formes de relació amorosa.

Una relació casual de vegades es coneix com a "no strings attached” relació.

Si només busques un coqueteig i alguna cosa dating recomanaríem Dateme1st Aquí hi trobareu gent i senyores de la vostra zona. Llegir més ...

O aneu a dateme1st aquí.

Què és una relació casual

Una relació casual de vegades es coneix com a "no strings attached” relació.