Козметична хирургия: защо е толкова популярна?

Козметична хирургия – защо е толкова популярна?

Най-честите причини за козметични процедури са недоволството от образа на тялото и религиозните или социални вярвания. Има и опции за финансиране. Докато здравната застраховка обикновено покрива медицински процедури, козметичните операции не се покриват от вашия план, ако не са по медицински причини. Козметичната хирургия става все по-безопасна и по-надеждна с подобряването на медицинските продукти и техническите процедури. Може би се чудите защо е толкова популярен – прочетете, за да разберете!

Козметична хирургия: защо е толкова популярна?

Неудовлетвореност от образа на тялото

Въпреки че недоволството от образа на тялото не е действително разстройство, някои хора, които страдат от него, може да потърсят хирургична корекция. Причините могат да варират, но целта на изследването е да се повиши осведомеността сред общото население за проблемите, свързани с неудовлетвореността от образа на тялото и потенциалните ползи от козметичната хирургия. Неудовлетвореността от образа на тялото може да бъде психологическо и физическо състояние, което може да доведе до проблеми със самочувствието, които може да са трудни за управление без помощта на лекар.

Самооценката не е свързана значително с приемането или недоволството от козметичната хирургия, въпреки че прекомерната идентификация на неадекватността може да бъде свързана. Изолацията, която е свързана с прекомерна идентификация с неадекватности, не е свързана значително с приемането на козметична хирургия. Въпреки че изолацията не е значителен предиктор за приемането на козметична хирургия, тя е свързана със социални и вътрешноличностни сравнения на външния вид.

Самосъстраданието има няколко положителни и отрицателни компонента. Този компонент е обратно свързан с неудовлетвореността от образа на тялото. Изследователите предположиха, че вниманието и неудовлетвореността от образа на тялото са свързани помежду си. Тези с високо самосъчувствие са по-склонни да търсят козметична хирургия. Самосъстраданието също намалява вероятността от самооценка, което може да обясни връзката между неудовлетвореността от образа на тялото и козметичната хирургия.

Ново проучване предполага това жени в Южна Корея може да почувствате по-голям натиск за постигане на нереалистични стандарти за външен вид, което е свързано с неудовлетвореност от образа на тялото. В САЩ жените са по-склонни да търсят козметична хирургия, но приемането им може да е по-малко. Ако хората имат положителен опит с козметичната хирургия, това може да е мощно начин за подобряване техния образ на тялото и самочувствие. Резултатите от изследването показват, че това е най-добрият метод за подобряване на неудовлетвореността от образа на тялото и за повишаване на самочувствието и представата за себе си.

религиозност

Религиозност и козметична хирургия: Има ли връзка между религията и естетичната хирургия? Отговорът е „вероятно“ за около една трета от жените. Въпреки това, жените, които се противопоставят на естетичната хирургия, обикновено са по-възрастни, неграмотни и с по-нисък социално-икономически статус. Скорошно проучване има за цел да разбере. Проучване на Okumus, MD, PhD, и колеги в областта на социологията доведе до интересни констатации.

Авторите на Женските култури: Равенство и разлика, доклад, публикуван пред неотдавнашната пленарна асамблея на Ватикана, представят най-новата католическа мисъл за естетичната хирургия и пола. Докладът разглежда важността на въпросите, свързани с пола през първите години на папството на папа Франциск, който прави изявления относно абортите и контрола на раждаемостта. Културите на жените: Равенство и разлика също поставят естетичната хирургия в нейния контекст в днешните медии и предлага католическа гледна точка по биоетичен въпрос.

Въпреки че въпросът за религията и козметичната хирургия е сложен, етичните последици не са нови. Много хора на вярата се борят с проблема. В някои случаи подлагането на козметична хирургия с цел подобряване на външния вид е неуважение към Бога и загуба на ресурси. Въпреки това, по-голямата част от процедурите по козметична хирургия се разглеждат като чисто суета операции. Някои религиозни текстове дори осъждат практиката. Освен това тези процедури често се извършват без медицинска необходимост.

Ислямът забранява промяната на Божието творение и заявява, че човек трябва да бъде доволен от това, което Бог е създал. Въпреки това, ислямът подкрепя пластичната хирургия, макар и не по чисто козметични причини. По-скоро се противопоставя на крайности, преувеличение и крайности. Така че, въпреки тези ограничения, не е ясно дали козметичната хирургия е против ислямската религия или не.

Обществената осведоменост

Това проучване имаше за цел да проучи причините за желанието на обществото да се подложи на козметична хирургия по време на пандемия от COVID-19. Той установи, че общественото образование и действията на правителството значително повлияват броя на участниците, които искат козметични пластични процедури. Тези фактори могат да помогнат за разработването на инициативи за повишаване на осведомеността за предотвратяване на разпространението на COVID-19. Необходими са обаче по-нататъшни изследвания, за да се идентифицират причините за желанието на обществеността да се подложи на тези процедури. Резултатите от проучването са разгледани по-долу.

Това проучване се състоеше от въпросник, предназначен да оцени обществената осведоменост за козметичната хирургия. Това е доброволно проучване и цялата информация се третира поверително. Изследователите няма да използват предоставената информация, за да идентифицират някое лице. Цялата информация ще остане анонимна. Освен това информацията, която участниците предоставят, ще бъде използвана за статистически анализ на резултатите. След като проучването приключи, авторите ще публикуват резултатите от проучването. Това ще помогне на обществото да разбере дали обществената осведоменост за козметичната хирургия се увеличава.

В проучването общо 94% от анкетираните са запознати с козметичната хирургия. Въпреки това 22.1% казаха, че обществената осведоменост за козметичната хирургия е много ниска, докато 47.2% от респондентите казаха, че нивото на информираност е много ниско. Въпреки това мнозинството от респондентите смятат козметичната хирургия за благочестиво и препоръчват повишаване на обществената осведоменост. Обществената осведоменост за козметичната хирургия също вероятно ще се повиши чрез усилия за увеличаване на излагането на здравните работници на информация за нея.

Въпреки последните постижения в областта на козметичната хирургия, обществената осведоменост за процедурата все още е ниска в много страни. Много здравни работници в развиващите се страни предпочитат да се подложат на операция в чужбина. Тези работници често са първите източници на информация относно здравните процедури. Въпреки ниското ниво на информираност, напредъкът в областта е бърз и е важно да се разберат неговите ограничения и потенциални ползи. Въпреки че обществеността често не желае да търси козметична хирургия, все още не е твърде късно да се образовате за процедурата.

цена

Средната цена на козметичната хирургия варира значително в зависимост от редица фактори. Те включват размера на населението, индекса на разходите за живот, цената на недвижимите имоти и дохода на глава от населението. Други променливи, които могат да повлияят на цените, включват гъстотата на пластичните хирурзи и възрастта на населението. Проучването също така разглежда фактори като възрастта на населението и демографията на даден регион. Сред основните фактори, които влияят върху цената на козметичната хирургия, е местоположението. В градовете с висока концентрация на пластични хирурзи средната цена за операция е по-висока, отколкото на други места.

В някои случаи застрахователните компании могат да възстановят само част от разходите за козметична процедура. Таксата на пластичния хирург ще варира в зависимост от неговия опит и умения. Хирургическите заведения могат също да таксуват различни суми в зависимост от качеството на тяхната инфраструктура, хирургично оборудване и професионалния персонал. В някои случаи може да се наложи пациентите да заплатят такса за консултация преди операцията. Тази такса обикновено се прилага към общата цена на операцията.

Ако се притеснявате за цената на козметична процедура, трябва да го обсъдите с вашия козметичен хирург. Може да успеете да намерите опция с по-ниска цена, като комбинирате няколко различни процедури. Това може да намали общите разходи, да съкрати времето за възстановяване и да подобри резултатите. Изборът на процедура, която работи най-добре за вас, е от решаващо значение. Средната цена на козметичната хирургия варира значително. Въпреки това, все още можете да намерите опция с по-ниска цена, като потърсите специални оферти и промоции.

Като общо правило, пластичната хирургия се счита за избираема и не е медицински необходима. Това означава, че цената на процедурата може да бъде по-лесно по договаряне. Докато много хирурзи предлагат отстъпки и сделки за козметична хирургия, парите в брой могат да бъдат цар, когато става въпрос за получаване на най-изгодната цена. Внимавайте с козметичните хирурзи, които насочват пациентите си към кредитни карти за здравеопазване. Тези карти предлагат ниски лихви в началото, но могат да имат непредвидени недостатъци.

Ползи

Козметичната хирургия има множество положителни психологически ползи. Хора които не са доволни от външния си вид, често страдат от депресия и тревожност. Операцията може да ви помогне да се почувствате по-добре и това има положителен ефект върху целия ви живот. Тази процедура ще промени външния ви вид към по-добро, повишавайки самочувствието и общото ви щастие. Няма да излекува всичките ви проблеми, но може да облекчи тревожната несигурност.

Хирургическата корекция на несъвършенствата на лицето може да възстанови самочувствието и увереността на човек. Ако недостатъците не са видими за другите, те могат да бъдат трудни за скриване. Козметичната хирургия може да помогне на пациентите да постигнат желания вид и да се чувстват по-уверени във външния си вид. Пациентите могат да изглеждат по-млади и свежи след процедурата, а това също може да помогне за подобряване на самочувствието им. Важно е обаче да запомните, че козметичната хирургия не е гаранция за успех.

Докато много пациенти се подлагат на козметична хирургия, за да подобрят външния си вид, някои хора изберете го, защото им помага да се справят с определени здравословни състояния. Преместването на носа, например, може да подобри дишането и да намали болките в гърба. Намаляването на гърдите също може да облекчи социалното безпокойство. И, разбира се, операцията за намаляване на бюста може да подобри стойката ви и да улесни изпълнението на ежедневните задачи. Ако обмисляте тази операция, не забравяйте да се консултирате със сертифициран козметичен хирург, за да научите за ползите за здравето.

Въпреки че козметичната хирургия е много ефективна за много хора, тя може да бъде скъпа и рискована. Въпреки това, с правилната грижа, тя може да ви даде вида, който винаги сте искали. След като сте претърпели операцията, трябва да поддържате активен начин на живот. След това можете да качите няколко килограма, така че трябва да внимавате. Вие също трябва да се погрижите за тялото си след това, за да сте сигурни, че резултатите ще продължат дълго време.

Козметичната хирургия е процедурни методи за подобряване на човек
поява чрез хирургични техники. Преди няколко години това беше много
необичайно и нещо, направено само от филмови звезди и много богатите. То
също беше строго секретна и не беше публикувана много често. Настоящата тенденция
се придвижва към приемливост и широка популярност. Защо е
това така ли?

Очакванията на масите

Повечето хора имат много излагания на медии във всички форми. Филми,
телевизия, интернет приставки и повече ни казаха колко са красиви
хората могат да погледнат отблизо. Появяват се перфектни лица и тела
навсякъде. Искаме ли да изглеждаме така? Със сигурност го правим. Желаем ли сме?
просто го изсмукваме и живеем живота си в дефектни физически контейнери?
Обикновено не.

Технологичен напредък:


Преди години технологията за промяна на физическия облик беше сравнително
примитивен. Гърдите се уголемяват чрез инжектиране на фъстъчено масло в тях. устни
бяха направени по-волни, като ги намазах с набъбващ агент.

Корсети обвързаха средните ни части. Лифтовете на лицето накараха човек да изглежда така, както изглежда
току-що излезе от шоу на ужасите. Дискомфорт, неестествени изяви и опасност
резултат от тези архаични техники. Днес високо обучени хирурзи
може коренно да морфира всякакви части на тялото с трепването на скалпел.

Застаряващо население

Нека си го кажем. С възрастта идва мъдростта, но също така носи отпуснатост и
бръчки. Бейби бумерите са доминиращата част от населението и
всички те са удрящи мачове на средна възраст или след това. Този сегмент на
населението може да бъде кредитирано за много неща, включително свободна любов, рок
музика и сега повишена популярност на подмладяващите процедури. Някои от
техниките за подмладяване, най-популярни при поколението на бебешкия бум
включват лифтинг на лицето, повдигане на вежди и врат, блефаропластика, липосукция и
химически пилинг. Това поколение винаги е било непокорно и режещо
ръб, край. Сега те могат да бъдат млади, които търсят и своите напреднали години.

Разходите намаляха

Ценовите етикети на повечето пластични хирургични процедури все още са скъпи,
но не извън обсега с малко планиране. Почти всеки индивид с a
работа и магазин за лична решимост могат да скрият достатъчно пари
с времето да откъсне физическите си недостатъци. Вземайки съквартирант,
продаване на втората кола, преместване на по-евтино жилище или правене на свободна практика
работата отстрани може да генерира достатъчно пари с течение на времето, за да плати за медицински
процедури.

Защото можем

Много хора се записват за пластични хирургични операции, защото
те са толкова лесно достъпни. Погледнете в местните си жълти страници на
телефонен указател или на линия и ще видите много лекари, обучени по лице
или специалности за подмладяване на тялото.

Най-добре е да изберете практикуващ, който е имал опит в конкретна процедура, която представлява интерес. Разглеждането на снимки на хирурзи преди и след е чудесен начин да прецените уменията,
артистични способности и вероятни резултати. Ако имаме недостатък на фигурата, това е
носещи ни емоционално, можем да го променим.

Козметична хирургия стана по-популярен с течение на времето за различни
причини. Подобрена технология, застаряващо население, високи очаквания и
широката наличност води повече от нас в офиса на док.

Academic Singles афера африкански ап Азиатски Австралия най-доброто Dating Сайтове в Германия по-добре тогава Biker двуполов черно черен петък c-date casual dating Небрежни жени жената котка християнин пума Cupid dateme1st dating dating съвет dating приложения Dating в Германия dating в Швеция Dating Сайтове в Норвегия dating съвети Изтрий Dating Акаунт еректилна дисфункция Европа Facebook Facebook Dating фалшив Фалшиви профили Фетиш Финландия Flirtila Флирт foxyadult безплатни монети безплатни кредити Безплатно dating Хомосексуалист Приятелка баба 3драве hinge приложения за свързване захващане как да Човешката сексуалност Индия индийски Ислям Ladyboy Latino Лесбийка ЛГБТ обичам Lust18 онанизъм съвпадение meet a milf Близък Изток Зрели mistress18 Мотоциклет музика Мюсюлманин Норвегия на линия dating Отворена връзка Медиум Връзка преглед RichMeetBeautiful Russian Измама старши dating секс секс dating Shemale сингъл малък пенис Sugardaddy Захар Dating SugarMama SugarMomma Швеция Swingers неточен удар The Best Dating Сайтове във Франция Тройка прахан Съвети и трикове Tranny транссексуални Транссексуалните us2 us2.клуб